WAAR HET OM DRAAIT

BIJ ONREGELMATIGE DIENSTEN

Doorwerken tot na je 65ste in onregelmatige diensten. Dat is natuurlijk niet zomaar wat. Als werkende heb je ooit gekozen voor afwisseling, extra toeslagen of gewoon je passie. Je hebt een vak geleerd en gaat vol energie aan de slag. Maar eigenlijk ben je geheel onvoorbereid op hoe je omgaat met een onregelmatige werk- en levensstijl. Daar moet je dan vaak helemaal je eigen weg in zien te vinden.

Als werkgever of operationeel leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de resultaten en het welbevinden van je medewerkers. Je streeft naar een hoge productiviteit met mensen die goed in hun vel zitten. Een gemotiveerd team met medewerkers die het naar hun zin hebben en de verlangde bijdrage leveren. Mensen met volop energie, die lekker vitaal zijn en in goede gezondheid werken en leven. Onregelmatige werktijden zijn extra belastend. Met doelbewust roosteren kun je hierin voor een deel tegemoet komen. Maar het verlangt ook een bijpassende levensstijl van de medewerkers. Een gezamenlijk belang waarbij de behoefte groeit aan bewustwording, kennis, inzicht en praktische handvatten.

Als HR verantwoordelijke wil je bijdragen aan een succesvolle organisatie en het behalen van de strategische doelstellingen. Daarvoor wil je de medewerkers faciliteren en ondersteunen. Waarbij je de focus verlegt van ziekteverzuim naar de versterking van succesvol gedrag. Bij onregelmatige diensten valt er nog een wereld te winnen. Dat doe je door een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de medewerkers. Zo leren zij omgaan met alle belangrijke facetten van een onregelmatige werk- en levensstijl vanuit concrete en praktische handvatten en tips.

Weten hoe je dit als werkgever, leidinggevende of HR-verantwoordelijke doet? Daar vertellen we graag alles over bij onze inspirerende en praktische Masterclasses 'Onregelmatige Diensten in de Zorg en Industrie'. Met alle informatie over onze unieke en doeltreffende aanpak die zich al voor meer dan 13.000 mensen in onregelmatige diensten heeft bewezen.


De zes pijlers bij ONREGELMATIGE DIENSTEN

Iedereen wil natuurlijk zo lang mogelijk doorwerken. Maar dan wel op een vitale, competente en geïnspireerde manier waarbij je productief kunt blijven bijdragen. Voor wie in onregelmatige diensten werkt, komt er nog net wat meer bij kijken. Cruciaal wordt dan dat je je goed bewust bent van de impact van bepaalde keuzes in je levensstijl. Hieronder staan benoemd de zes essentiële pijlers van onze aanpak 'Waar het om draait bij Onregelmatige Diensten', die is gebaseerd op onze samenwerking met TNO en UvA.

slaap

Slaap
Slaap is de energiegever nummer 1, Ook bij onregelmatige diensten?

slaap

Voeding
Voeding om je energie te houden. Gevarieerd, smakelijk en gemakkelijk.

slaap

Sociale contacten
Als je hier open en actief in staat, zijn de mogelijkheden verrassend veelzijdig.

slaap

Beweging
Er is veel meer mogelijk dan je denkt en op de tijden die jou uitkomen.

slaap

Zingeving
Bereik ook je privédoel, ondanks onregelmatige werktijden

slaap

Humor
Dat relativeert, maakt zaken luchtig en zorgt voor de benodigde ontspanning.

Visie Duurzaam Inzetbaarheid centrum

Duurzame inzetbaarheid is urgent. Organisaties zijn ervan doordrongen dat er snel wat moet gebeuren, maar weten vaak niet precies waar en hoe ze moeten beginnen. Van medewerkers die onregelmatige diensten draaien vergt het nogal wat om hun leven lang vitaal, gemotiveerd en competent mee te blijven doen. Zeker waar het gaat om fysiek zwaar werk. Voor de organisatie zijn de aspecten die hiermee gepaard gaan, zoals de productieve bijdrage, het vergroten van de veiligheid en beperken van de foutmarge essentieel. Duurzame inzetbaarheid bij onregelmatige diensten is zo belangrijk voor zowel werknemer als werkgever, dit verlangt een gezamenlijke inspanning.

HR-managers hebben vaak nog de focus op het verlagen van ziekteverzuim en op genezing. De aanpak van Duurzaam Inzetbaarheid Centrum is 'amplitief'. Hierbij gaat de aandacht naar de medewerkers die er alles aan (willen) doen om lekker vitaal, en fit te zijn en blijven. Competent, geïnspireerd en gemotiveerd, zodat zij waardevol kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Juist door deze gemotiveerde groep in 'the spotlights' te zetten worden andere collega's gestimuleerd om mee te gaan in deze flow. Met ons concrete en complete levensstijlprogramma 'Waar het om draait bij Onregelmatige Diensten' worden de positieve aspecten extra versterkt.

Duurzaam Inzetbaarheid Centrum vervult een prominente rol als voortrekker en aanjager waar het gaat om het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid bij onregelmatige diensten. Onze unieke aanpak biedt de benodigde bewustwording, inzichten en praktische handvatten. Duurzaam Inzetbaarheid Centrum heeft hiermee een bewezen succesvolle interventie met een compleet pakket van ondersteunende middelen. Dit zorgt ervoor dat wij de duurzame inzetbaarheid, effectiviteit en het welbevinden van medewerkers met onregelmatige werktijden structureel bevorderen en op een hoger plan brengen.

Meer informatie over de visie, werkwijze en het aanbod van Duurzaam Inzetbaarheid Centrum?
Ga dan naar www.duurzaaminzetbaarheidcentrum.nl

visie

Ook zoveel energie hebben op latere leeftijd?

ONLINE MASTERCLASSES ONREGELMATIGE DIENSTEN
IN SAMENWERKING MET HumanCapitalCare EN ArboNed

Het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum organiseert diverse Masterclasses Onregelmatige Diensten. Inmiddels hebben wij 10 succesvolle Masterclasses - onder meer voor de industrie, logistiek en zorg - georganiseerd, waarvan de laatste zeven online. Ook deze online bijeenkomsten zijn allemaal weer erg goed beoordeeld. Centraal bij deze Masterclasses staat de vraag: Hoe zorg je voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers met onregelmatige werktijden? Laat u inspireren door experts en gastsprekers met vernieuwende inzichten, praktische handvatten en succesvolle ervaringen. Deze Masterclasses zijn een samenwerking van het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum, Shiftplan, HumanCapitalCare en ArboNed.

Met bijdragen van:
    Vernieuwend
  • Hans Spanjers - directeur Duurzaam Inzetbaarheid Centrum. Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de bewustwording van mijn medewerkers o.a. op het gebied van Slaap en Voeding? Hier worden de laatste inzichten gedeeld n.a.v. het Fatigue Risk Management Congres in Washington USA afgelopen jaar.
  • Praktisch, inspiratie
  • Karin Reijnders - senior HR business partner bij de Voergroep Zuid deelt de ervaringen met het DI-programma dat medewerkers bewust heeft gemaakt van hoe om te gaan met bijvoorbeeld slaap, voeding en werkdruk/stress bij onregelmatig werken. Werken op onregelmatige tijden vraagt om kennis van leefstijl, maar vooral een praktische benadering.

Doelgroep   Directies, managers, eindverantwoordelijke en HR-functionarissen uit (maak)industrie, logistiek, de zorg en natuurlijk ook alle andere branches waar mensen onregelmatig werken.

Online Masterclasses Onregelmatige Diensten
Locaties en data  
30 september 2021* van 15.00 tot 17.00 uur
11 november 2021* van 15.00 tot 17.00 uur

* Online onder voorbehoud. Indien mogelijk zullen wij uw Masterclass graag weer op een passende locatie verzorgen. Uiteraard met in achtneming van alle eventuele dan nog geldende coronamaatregelen. Hierover wordt tijdig met u gecommuniceerd.

De online bijeenkomsten worden technisch ondersteund door onze specialist voor Zoom bijeenkomsten. Het programma bestaat uit die gedeelten, (gesprekspartners zie boven) die ieder op zich op hun eigen interactieve wijze, theorie, wetenschap en praktijk zullen samenbrengen. De inbreng van onze Zoom specialist zorgt voor een dynamische en actieve bijeenkomst waarin gelegenheid is vragen te stellen en deze worden tijdens de bijeenkomst beantwoord.

Programma en kosten Masterclasses
30 september en 11 november 2021
Download

Aanmelden   Dat kan eenvoudig met het invulformulier hiernaast.

Informatie   Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met: karinpol@duurzaaminzetbaarheidcentrum.nl

Aanmeldformulier

Opdrachtgevers die wij met veel plezier en succes hebben mogen ondersteunen

Handboek Werken in de onregelmatige dienstboek

Bijna 30% van de beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) werkt in onregelmatige diensten. Ze zijn opgeleid in de zorg, industrie, het openbaar vervoer, brandweer en andere sectoren. We werken ze in, zodat ze hun arbeid zo goed mogelijk uitvoeren. Maar leren we ze ook hoe ze met zichzelf om moeten gaan bij het werken op onregelmatige tijden?

Voortdurend lees je hoe slecht het is om op onregelmatige tijden te werken. Gelukkig zijn er ook veel tegengeluiden van onregelmatige dienstwerkers, die het geweldig vinden en zeer succesvol zijn. Naar deze groep hebben we geluisterd en hun ideeën geven een voorzet om met plezier te blijven werken. Dit handboek biedt met praktische tips en voorbeelden houvast aan iedereen die met onregelmatige diensten te maken heeft. Zowel voor werknemers als werkgevers. Het boek gaat dieper in op leefstijlonderwerpen zoals slaap, voeding, beweging, roosters en omgaan met je omgeving.

Het handboek: "Werken in de onregelmatige dienst" is een must voor iedereen die het aangaat, in welke functie dan ook!

Bestel nu het handboek voor € 19,95 inclusief BTW, exclusief € 3,95 verzendkosten!